památný strom


        

fotografie z konce 19.století                                                lípa dnes

Historie a současnost Zpívající lípy

 

Již před několika staletími byla „matka všech lip Vysočiny“ mohutná a majestátní. Scházeli se u ní naši předkové a vyprávěli si příběhy z dávných dob, kdy lípa skrývala pronásledované a tajuplně tiše zpívala. Stejně tak dnes přicházíme i my. Zjara nacházíme lípu sytě zelenou, obklopenou kobercem rozkvetlých kopretin. Za nějaký čas se do široka nese vůně lipových květů i bzukot tisíců včel. V druhé polovině roku začíná rozložitá koruna zvolna zlátnout dozrávajícími semeny, aby se později stala barevně nejkrásnější. V prvních mrazivých dnech padají stovky zralých semen často na již zasněženou zem. V zimě zde stojí tichý a tmavý obr, pod jehož spletitou architekturou mohutných větví zůstáváme stát v němém úžasu nad tímto divem přírody. Každým jarem se pak zázrak znovuzrození opakuje – lípa se opět zazelená a dole se objeví i pár vzklíčených lipových semenáčků. Ve stínu své matky a při odpovídající péči člověka mohou dorůst v nové štíhlé stromky. Někdy možná i v podobné velikány.

 

  zima pod Zpívající lípu