památný strom


Marie Hrušková

HRUŠKOVÁ, Marie. ZPÍVAJÍCÍ LÍPA V TELECÍ.

In Hrušková, M., Turek, J. Stromy pamatují. Praha, 1999. s. 42.

Starý hospodář slezl po žebříku do dutého kmenu stromu. Nikoho nenapadne hledat ho právě tady. Rozsvítil světýlko a dal se do opisování modliteb ze zakázaných knih, které v lípě ukrýval. Věděl, že tím potěší sousedy, kteří stejně jako on nesměli přiznat, že jsou tajnými nekatolíky. Aby se mu lépe psalo, tak si slova žalmů a modliteb prozpěvoval. Jeho zpěv splýval s šuměním stromu, tlumené světlo se tajemně mihotalo v koruně jako by lípa byla zázračná a sama od sebe našeptávala lidem slova naděje… A tak se začalo po okolí říkat lípě Zpívající a to jméno jí zůstalo dodnes.

Košatá lípa s větvemi nízko zaklopenými, že skoro zakrývají mohutný a nevysoký kmen, tvoří se starou a pečlivě opravenou chalupou půvabný obrázek, kde jako by se zastavil čas. Strom i chalupa vždycky patřily k sobě, rodový strom byl chloubou majitelů a symbolem jejich vztahu k předkům. Zpívající lípa je známá nejen tady, na Českomoravské vysočině, ale díky spisovatelovi M. Burešovi i čtenářům v celé zemi.

 

kresba Jaroslav Turek, (Marie Hrušková: Památné stromy, 1995)