památný strom


Události v novém tisíciletí

Stromy milénia

            S počátkem nového milénia byly dvě dcery Zpívající lípy, které vzklíčily pod lipou na jaře památného roku 1989, slavnostně vysazeny v Bystřici nad Pernštejnem a Novém Městě na Moravě. Na podzim roku 2000 požádal tehdejší starosta města Bystřice nad Pernštejnem a senátor Ing. Josef Novotný o poskytnutí jednoho ze tří tehdy existujících semenáčků Zpívající lípy. Lípa byla vysazena 1.prosince 2000 při vjezdu do města od Jimramova (nyní proti marketu). V příštím roce žádalo prostřednictvím Ing. Jaromíra Černého, prvního starosty a současného předsedy Novoměstského okrašlovacího spolku, o totéž Nové Město. Po problémech s výběrem místa byla mladá lípa zasazena 2.listopadu 2001 v parku areálu novoměstské nemocnice.

     

   sázení dcery v Bystřici nad Pernštejnem         Luděk Munzar - Paměť stromů

Televizní seriál Paměť stromů

            Na jaře 2002 natočila Česká televize podle scénáře Marie Hruškové (autorka řady knih o památných stromech) a Bedřicha Ludvíka (režisér seriálu) čtrnáctidílný seriál Paměť stromů. Zpívající lípa se objevila jednak v úvodním díle v krátkém záběru; podrobněji pak ve 14.díle "Stromy pohádek a tajemných sil". Natáčení pod lipou proběhlo dne 21.května 2002, zúčastnil se ho herec Luděk Munzar, který celý seriál uváděl. Do pamětní knihy napsal: „Bylo tu krásně, rád jsem tady byl!“. Scénář na adrese: https://www.ceskatelevize.cz/program/porady/1065433507/docs/14.doc

Oslavy 600.výročí první zmínky o obci Telecí

                

                                                                         sázení dcery před školou

            Součástí několikadenních obecních oslav ve dnech 6.až 8.června 2003 bylo převezení dcery Zpívající lípy od své matky na neméně významné místo obce, na prostranství mezi školu a obecní úřad. Oslav se zúčastnilo několik stovek místních, přítomní byli i krajané ze zámoří. Mladá lípa, jejíž semenáček se objevil pod lipou v roce 1989, obdržela od svých pěstitelů "Potvrzení o původu" a starosta obce se zavázal svým podpisem do kroniky Zpívající lípy, že obec bude o dceru řádně pečovat. Slavnostního průvodu, ve kterém byla mladá lipka vezena na ozdobeném voze taženém párem koní, se zúčastnili členové všech Telečských spolků. Dnes se u mladé lípy – jak se vžil její název – konají významné obecní akce. Naposledy v roce 2006 zde proběhlo slavnostní svěcení obecního praporu.

Křest poštovní známky

                                                    

Začátkem září 2004 vyšla v edici Ochrana přírody poštovní známka s vyobrazením Zpívající lípy v nominální hodnotě 6,50 Kč. Autorem návrhu podle fotografie Petra Dvořáčka byl RNDr. Adolf Absolon (je autorem celé řady poštovních známek) a rytecky námět zpracoval taktéž náš přední tvůrce známek Martin Srb. Známka vyšla v celkovém nákladu 3 milióny kusů. Při této příležitosti z podnětu Petra Dvořáčka uspořádala obec Telecí ve spolupráci s CHKO Žďárské vrchy a Klubem filatelistů ve Žďáře nad Sázavou v sobotu 18.září 2004 slavnostní křest poštovní známky za účasti stovek místních občanů, příznivců filatelie z blízka i z daleka a řady významných hostů: rytce Martina Srba (Adolf Absolon byl v té době v Itálii), místopředsedy sněmovny Jana Kasala, poslanců Karla Černého a Pavla Severy a senátora Josefa Novotného. Celodenní program probíhal na několika místech. U mladé lípy hrála cimbálová muzika, v kulturním domě byla poštovní přepážka, kde si zájemci - a to nejen filatelisté, mohli nechat orazit řadu materiálů vydaných k této příležitosti příležitostným poštovním razítkem (návrh Karel Vondrák), nechat si vyrobit individuální platnou poštovní známku (přítisk) nebo si prohlédnout výstavku poštovních známek. Přímo pod Zpívající lípou bylo možno shlédnou odpoledne ukázku údržby památných stromů (prováděl Martin Němec zabývající se ochranou lípy od roku 1986) nebo na autogramiádě získat podpis rytce Martina Srba na již zmíněnou řadu poštovních celistvostí ať již oficiálních (obálka prvního dne, sešitek se známkami) nebo připravených pořadateli (analogická pohlednice, obálka nebo dopisnice s kresbou lípy - lípě věnoval přímo Adolf Absolon, pamětní list s kresbou od Jaroslava Turka, pohlednice obce Telecí); k dispozici byla i drobná publikace, ve které Veronika Dvořáčková na základě své diplomové práce podala přehled těch nejznámějších verzí pověstí o Zpívající lípě. Vyvrcholením dne bylo divadelní představení žáků místní školy v inscenací jedné z pověstí, kterou upravil vedoucí CHKO Mgr.Pavel Vaněk. Hrálo se za soumraku pod slavnostně nasvícenou korunou mohutného stromu. Pro velký úspěch se musel příběh před mnoha a mnoha pozornými a nadšenými diváky opakovat. Dlouho do noci, za nádherného podzimního večera, pak zářila již zlátnoucí koruna stromu.

        

  slavnostní osvětlení                                                příležitostné poštovní razítko

 

Sázení dcery Zpívající lípy v Praze na Vyšehradě.

                 

1. a 3. strana Potvrzení o původu, kresba RNDr. Adolf Absolon, autor poštovní známky

            Na jaře 2006 se dotázala paní Ing. Drahomíra Kolmanová, zástupkyně ČR v programu Entente Florale Europe, starosty obce Telecí Jaroslava Bednáře, zda existuje další dcera Zpívající lípa a zda by bylo možno ji na podzim poskytnou k výsadbě v NKP Vyšehrad při příležitosti vyhodnocení Vesnice roku 2006 v Senátu Parlamentu České republiky. Zároveň se mělo jednat o první počin v realizaci nových úprav areálu památníku Vyšehrad - postupné výsadby potomků nejvýznamnějších památných stromů z Čech a Moravy. Je velice symbolické, že první volba padla právě na jeden z těch nejznámějších a to navíc lípu, tedy strom národní, rostoucí téměř přesně na historické hranici obou zemí. Její dcera byla ale na jaře vysoká necelý metr, což se k výsadbě nedalo použít. Jaké však bylo překvapení, když koncem léta dosáhla výšky přes dva metry. Akce byla v Praze potvrzena a za odborné podpory CHKO Žďárské vrchy se stromek včetně Potvrzení o původu připravil na cestu. Ve středu ráno 22.listopadu 2006 tedy vyjel starosta Jaroslav Bednář spolu se zastupitelem obce Jaroslavem Šimonem a manželi Dvořáčkovými jakožto majiteli Zpívající lípy a pěstiteli nového stromku do Prahy. Mladou lípu vezli ve speciálním kontejneru pracovníci CHKO. Po dopoledním zasedání v hlavním sále Valdštejnského paláce, kde vystoupil i starosta obce jakožto zástupce vítěze prvního ročníku soutěže v roce 2002, došlo k slavnostnímu předání lipky ředitelce NKP Vyšehrad paní Mgr. Miroslavě Havelkové přímo v areálu památníku. Slavnostní projev a předání provedl starosta obce, lipku sázel senátor Josef Novotný spolu s paní ředitelkou Havelkovou a paní Kolmanovou. Na kopii Potvrzení o původu bylo přebírajícími potvrzeno, že NKP Vyšehrad bude o strom náležitě pečovat. 

další informace: https://www.zahradaweb.cz/projekt/clanek.asp?pid=2&cid=4810 

                                    https://www.silvarium.com/_annopress/les061124_0008.htm

        

                                                                                foto: 15.května 2008

skupinové foto zleva: Jaromír Čejka (CHKO Žďárské vrchy), Jaroslav Bednář (starosta Telecího), architekt Otakar Kuča, Mgr. Miroslava Havelková (ředitelka NKP Vyšehrad), Květa Dvořáčková, RNDr. Adolf Absolon, senátor Josef Novotný, Petr Dvořáček.

 

text: Ing. Petr Dvořáček (s využitím práce Mgr. Veroniky Dvořáčkové)

Foto: Ing. Petr Dvořáček a archiv autora

V případě i částečného zveřejnění uvádějte prosím pramen.