památný strom


        starosta obce Telecí Jaroslav Bednář přebírá od Veroniky Dvořáčkové    potvrzení o původu dcery Zpívající lípy (7.června 2003)                     

 V šeru dávných dob

 

V roce 2003 si připomněla obec Telecí 600.výročí první zmínky o obci. Stěžejním bodem oslav bylo shromáždění obyvatel vesnice i rodáků z blízka a z ciziny pod Zpívající lípou při příležitosti převezení dcery Zpívající lípy na jiné významné místo obce mezi školu a obecní úřad. Tehdy starosta obce řekl: „Scházíme se na místě a pod stromem, který si pamatuje počátky naší obce, abychom si tady připomněli naši minulost a pro další generace odtud převzali od rodiny Dvořáčkových její dceru, která se zde objevila jako malý semenáček na jaře památného roku 1989“

Je symbolické, že nejstarší záznam o majiteli stavení – blíže nespecifikovaném Jirouškovi je už z roku 1423. Potom se majitelé střídali a v roce 1660 stavení vyhořelo. V záznamech o převodech se lípa nezmiňuje a tak ani nevíme, do jaké míry byla požárem poškozena. Vzhledem k tomu, že usedlost měla tehdy rozměry dnešní roubené části, stál strom prakticky osamoceně a nebyl asi požárem poškozen. Po roce 1700 přichází na grunt Jan z rodu Lukasů, rodu, připomínaném v Telecím už roku 1637. který na gruntě žil v sedmi generacích přes 200 let. A to už se dostáváme do oblasti pověstí a vzpomínek pamětníků. Druhým pokračovatelem rodu byl taktéž Jan, který se v roce 1795 – jak vyplývá ze soupisu osedlých k tomuto roku – dožívá 95 let a je se vší pravděpodobností oním legendárním pantátou Jirouškem. Pokud se ovšem jedná o pověst místní.

  ilustrace z knihy Miroslava Bureše Zpívající lípa (vydala Městská knihovna v Poličce v roce 2005), kresba: Miluše Řehůřková