památný strom


Vítejte pod Zpívající lípou

Vážení návštěvníci internetu, cestovatelé po krajích českých, moravských a slezských, tyto stránky by vás měly informovat o jednom z nejstarších, nejmohutnějších a nejpamátnějších stromů České republiky.

Zadáte-li si do internetových vyhledávačů "zpívající lípa" dostanete odkazy na desítky stránek o Zpívající, jinak také Lukasově, lípě v Telecím na české straně Vysočiny. Převážná většina z nich však uvádí celou řadu nepřesností nebo polopravd. Naše rodina, jakožto majitelé, správci a údržbáři lípy máme výsostné právo na objektivní informování o její minulosti a současnosti Sbíraní materiálů o tomto památném stromu se věnujeme čtyřicet let. Podstatnou částí těchto stránek je diplomová práce naší dcery Veroniky Dvořáčkové z roku 2004 (PF, MU Brno). Není možno zveřejnit stovky a stovky dokumentů a fotografií, výběr bude možná jednostranný. Stránky však chceme aktualizovat o novinky, případným zájemcům poskytneme i informace podrobnější.

Poslední velkou událostí kolem Zpívající lípy bylo slavnostní zasazení její dcery v listopadu 2006 na pražském Vyšehradě jako první počin aleje významných stromů našich zemí. O tom, i dalších neméně důležitých příbězích ze života Zpívající lípy v minulosti a současnosti se dozvíte na těchto stránkách.

    

kostel sv. Máří Magdaleny v Telecím (kresba RNDr Adolf Absolon)

Upozornění návštěvníkům stránek:

Prosím za strpení, stránky vytvářím podle svých časových možností. (Petr Dvořáček)

Důležité upozornění pro auto a moto turisty:

U lípy se nedá parkovat ani otáčet - pohybujete se po soukromých pozemcích, zejména louce, kterou se snažíme udržet pravidelným sečením v původním stavu. Jakýkoliv vstup do vysoké trávy naši práci ničí. Parkovat se dá pohodlně na odstavné ploše při státní silnici cca 100 m od lípy a ten kousek nahoru dojít pěšky.

Děkujeme za pochopení.