památný strom


 Nejnovější události

Strom přátelství.

 V rámci oslav 430. výročí povýšení Bystřice nad Pernštejnem na město, které se uskutečnilo v sobotu 29. května 2010 za účasti prezidenta Václava Klause byla v předvečer oslav zasazena na nově vznikajícím parčíku pod kostelem sv. Vavřince dcera Zpívající lípy. Strom slavnostně zasadili zástupci partnerských měst Crimmitschau (místostarostka paní Barbara Gabor), Vranova nad Toplou (primátor PhDr. Tomáš Lešo) a Bystřice nad Pernštejnem (starosta Ing. Karel Pačíska). Po skončení proběhl slavnostní koncert Tišnovského komorního orchestru a Královopolského chrámového sboru v kostele sv.Vavřince.

 

Při sázení pronesl Petr Dvořáček následující projev:

Vážení zahraniční hosté, vážení občané starobylé  Bystřice, jak své město hrdě nazývali naši předkové,   pane starosto.

Scházíme se na místě, které po osídlení tohoto kraje ve 13.století bylo zřejmě jeho trhovým centrem. Zde, pod prvním kostelíkem, začínala tehdejší osada, dnes už dochovaná pouze v názvu Staré Město. Zde se rozbíhaly cesty na hradní sídla panství Aueršperk a Zubštějn. Ještě před 300 lety tady bylo místo nezastavěné, s malým rybníkem. Je potěšitelné, že se město rozhodlo zde vybudovat park, připomínající tuto pradávnou tradici. A tak, jak se předkové s oblibou scházeli pod stromy, zejména lipami, je snaha zachovat tuto tradici i do budoucnosti. Lípa je od dob obrození stromem národním, stromem nejen Čechů, Moravanů, ale i Slováků. Lipová ratolest je součástí našich státních symbolů.

A proč volba města padla právě na potomka Zpívající, jinak také Lukasovy, lípy? Zpívající lípa roste nedaleko odtud, téměř na samé původní historické zemské hranici Čech a Moravy. Jedná se o jeden z nestarších, nejmohutnějších a nejpamátnějších stromů České republiky. V roce 2004 se dostala na úspěšnou poštovní známku; v roce 2006 byla její „dcera“ slavnostně vysazena v prostoru staré akropole pražského Vyšehradu, jako první počin aleje památných stromů Zemí koruny české O Zpívající lípě psala řada našich předních spisovatelů (Alois Jirásek, Teréza Nováková, Adolf Wenig, Miroslav Bureš, v poslední době František Páral a Marie Hrušková) Je tomu už více než sto let, co lidová pověst, jimi literárně ztvárněná, vešla do podvědomí široké veřejnosti. Pověst v různých obměnách vypráví jak se v dutině stromu ukrýval český bratr a opisoval zde Bibli, zejména žalmy. Protože pro snadnější zapamatování si verše prozpěvoval nahlas, nesl se z koruny stromu zpěv a lidé, neznalí skutečnosti si mysleli, že zpívá lípa. Spisovatelé tak vytvořili specifický, nejen regionální, ale národní motiv našeho pověsťového fondu, který spojuje písmáckou tradici našeho kraje, vytrvalost, víru a pevné přesvědčení místních obyvatel s mytickou sílou, pevností, trvalostí, moudrostí a ochrannou mocí stromu – lípy. 

V poslední době se Zpívající lípa stala i oblíbenou destinací televize. V roce 2002 byla ve známém televizním seriálu Paměť stromů s Luďkem Munzarem. Loni zde byl natočen pořad o našich národních symbolech, který byl anglicky a čínsky vysílán na americké satelitní televizi New Tang Dynasty Television ; letos v květnu zde ČT natáčela dva pořady a to kulinářský Kluci v akci a populárně naučný Vzduchoplavec Kráčmera. Zpívající lípu navštěvuje množství lidí nejen od nás;  jsou to především potomci českých a moravských emigrantů z USA, dokonce např. až z Nového Zélandu nebo Izraele, kteří se sem opakovaně vrací.

Na Zpívající lípu byli a jsou lidé pyšni na české i moravské straně Vysočiny. Ode dávna představovala pro ně pouto sounáležitosti. Její dcera má předpoklad utužovat pouto i na fóru nadnárodním jako Lípa přátelství našich družebních měst.

K tomuto místu mám já i moje žena velice osobní vztah. Ona se narodila pouze pár kroků odtud a já na této ulici lítal od svých tří let.

Na důkaz pravosti původu mi dovolte, abych jménem starosty obce Telecí, kde Zpívající lípa roste, pracovníků Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, kteří se o strom vzorně starají odborně a finančně a naší rodiny, jakožto majitelů Zpívající lípy, předal panu starostovi certifikát jakosti a původu a poprosil ho o písemné potvrzení slibu, že se město bude o Lípu přátelství pečlivě starat.